Toeslagen voor particulieren

Toeslagen voor particulieren


Hoe zit dat precies?

Heb je een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan heb je misschien recht op een bijdrage (= toeslag) in de kosten. Er zijn verschillende soorten toeslagen en om de toeslag te krijgen, moet een aanvraag ingediend worden bij de Belastingdienst.

De toeslagen zijn nagenoeg allemaal inkomensafhankelijk, dat wil zeggen hoe lager jouw inkomen, des te hoger de toeslag en andersom.Voor toeslagen is het zogenoemde toetsingsinkomen bepalend van jou en jouw eventuele toeslagpartner.Dit is iets anders dan je bruto loon. Het toetsingsinkomen bestaat uit jouw bruto inkomsten minus aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek en betaalde alimentatie. Kijk op jouw aanslag inkomstenbelasting bij het verzamelinkomen.

De verschillende soorten toeslagen zijn:


1. Zorgtoeslag

In 2023 heb je als alleenstaande recht op zorgtoeslag bij een inkomen tot €38.520,-, de zorgtoeslag is maximaal €154,- per maand. Voor toeslagpartners geldt een gezamenlijk inkomen tot €48.224,- en maximaal €265,- per maand als zorgtoeslag. Bij een vermogen van meer dan €127.582,- (peildatum 1 januari) heb je geen recht op zorgtoeslag. Bij fiscaal partners is dit €161.329,-. 


2. Huurtoeslag

Alle toeslagen gaan in 2023 omhoog, zo ook de huurtoeslag. 

In 2022 had je recht op huurtoeslag wanneer de huur niet hoger was dan €763,47 per maand. Dit bedrag wordt per 1 januari 2023 verhoogt naar €808,06. Je kunt de huurtoeslag aanvragen via mijn toeslagen op de website van de belastingdienst.


3. Kindgebonden budget

Bij kinderen tot 18 jaar heeft u, naast de kinderbijslag, mogelijk recht op de toeslag kindgebonden budget. Het maximale inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen. Integenstelling tot de andere toeslagen hoef je het kindgebonden budget in principe niet aan te vragen, je krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst, mits je van de SVB kinderbijslag ontvangt.


4. Kinderopvangtoeslag

Als je kinderopvang betaalt, heb je wellicht recht op kinderopvangtoeslag. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang), in principe geldt hiervoor geen maximaal inkomen. Let op dat je kinderopvangtoeslag moet aanvragen binnen 3 maanden wanneer jouw kind voor het eerst naar de opvang gaat.


Vermogensgrens

Bedenk dat er geen recht op toeslagen bestaat als jouw vermogen te hoog is. De vermogensgrenzen zijn verschillend per toeslag en afhankelijk van jouw situatie waarbij leeftijd en toeslagpartner bepalend zijn.


Let op!

De hoogte van jouw toeslag kan veranderen als in jouw situatie zaken wijzigen. Bijvoorbeeld als je meer of minder gaat verdienen of gaat verhuizen. Het is belangrijk om dit soort veranderingen op tijd aan te passen.