BTW op bankkosten

Zit er BTW op bankkosten?


Je vindt het antwoord hier!

In principe heeft elke ondernemer minstens één bankrekening. Dit brengt ook kosten met zich mee. Veelgestelde vragen hierover zijn ‘Zit er BTW op bankkosten’ en ‘Zijn bankkosten aftrekbaar’. In dit artikel lichten we dat verder toe.

Bankkosten zijn vrijgesteld van btw. Dit betekent dat er 0 % btw gerekend wordt over banklasten.

De financiële lasten moeten daardoor volledig ten laste van de winst worden gebracht en dus verantwoord worden in de resultatenrekening. In de btw aangifte hoef je niets met btw over bankkosten te doen. Onder bankkosten verstaan wij hier de kosten voor het houden van zakelijke bankrekeningen.


BTW over rente, creditcardkosten en overige bankkosten

Heb je een creditcard of een prepaid creditcard? Dan betaal je, afhankelijk van welke bank je hebt, maandelijks of jaarlijks kosten voor het houden van de creditcard. Deze kosten zijn net als bovengenoemde financiële lasten vrijgesteld van btw.

Veel andere financiële baten en lasten, zoals rente kosten en rente baten (interest) vallen ook in de btw categorie van 0 %.


Neem echter niet aan dat alle kosten die jij aan de bank moet betalen vrijgesteld zijn. Heb je bijvoorbeeld een pinautomaat in je winkel, dan moet je over de kosten van dit apparaat wel btw betalen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere bankkosten die gewoon met btw belast zijn.


Wanneer zijn bankkosten belast

Omdat er veel verschillende soorten banklasten zijn, is het simpelweg niet per kostensoort aan te geven over welke kosten btw geheven wordt en over welke kosten geen btw geheven wordt. De bank vermeld echter altijd op specificaties of facturen de btw die je betaald, indien er sprake is van btw. Wanneer je er dus achter wil komen of er over bepaalde bankkosten btw geheven is, vraag dan de kostenspecificatie bij de bank op. Als hier btw op staat vermeld, is er btw geheven. Deze btw kan je dan terug vorderen bij de belastingdienst. Staat er geen btw vermeld op de specificatie, dan zijn de kosten vrijgesteld van btw. Je verwerkt de kosten dan geheel in de winst- en verliesrekening.


Dus let op.... Bekijk altijd je specificatie van de bankkosten. Indien daar BTW op staat vermeld kan je dit dus in aftrek nemen bij je aangifte BTW.