Dit zijn de belangrijkste aftrekposten voor ZZP'ers

De belangrijkste aftrekposten voor jou als ZZP'erLees er hier meer over!

Een eigen bedrijf beginnen vraagt vaak om de nodige financiële investeringen. Gelukkig bestaan er een aantal handige fiscale voordelen, waarmee je als startende zzp’er (mits je aan de voorwaarden voldoet) je voordeel kunt doen. Aftrekbare kosten zijn belangrijk want daardoor betaal je minder belasting.

7 belangrijke aftrekposten voorzzp’ers lees je hieronder!

1. Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kun je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt.

Als je voldoet aan het urencriterium (1225 gewerkte uren als ondernemer) mag je jaarlijks een vast bedrag van 7.280 euro aftrekken.


2. Startersaftrek

Voor startende ondernemers is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt.

Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (2.123 euro) van hun winst aftrekken.


3. MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds 2010 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. De vrijstelling is sinds 2017 vastgesteld op veertien procent van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. Voor 2018 is er geen verandering doorgevoerd.


4. Investeringsaftrek

Wie een nieuw bedrijf begint, moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, printer ofbedrijfswagen.

De fiscus houdt daar tot op bepaalde hoogte rekening mee. Als je in een boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op dekleinschaligheidsinvesteringsaftrek(KIA).

Het gaat in dit geval om ondernemers die tussen de 2.301 en 312.176 euro in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd. Deze bedragen zijn tot nu toe niet aangepast voor 2022. Wel is in 2021 het maximale tarief voor de aftrek aangepast, dit maximum ligt nu op 43%.


5. Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner die je regelmatig helpt met je bedrijf?

Dan kan het zijn dat je aanspraak maakt op de zogenaamde meewerkaftrek, waardoor je minder belasting over de uiteindelijke winst hoeft te betalen.

De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt.


6. Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Omdat je als zelfstandige niet automatisch pensioen opbouwt, mogen ondernemers jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oudedagsvoorziening.

Dat gereserveerde deel heet de fiscale oudedagsreserve, vaak afgekort tot FOR. Over dit bedrag hoef je niet direct belasting te betalen: je krijgt uitstel van betaling.

Het bedrag dat je opzij mag zetten, is aan een maximum gebonden. In 2021 is dat 9,4 procent van de winst, waarbij je wel rekening moet houden met een maximumbedrag van 9.395 euro. 


7. Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen ’willekeurig afschrijven’. Oftewel: je bepaalt zelf hoeveel je wanneer afschrijft. Deze flexibiliteit kan voor starters veel voordelen hebben.

De regeling geldt niet voor alle rechtsvormen, maar alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap.